Nyt ERP system er nu i drift – men oplever mindre udfordringer

Ansøg om fondsstøtte

Vi støtter projekter, som fremmer læselysten

Behandling af personoplysninger


I forbindelse med ansøgningsprocessen kan Fonden DBK, Mimersvej 4, 4600 Køge, indsamle og anvende oplysninger om dig, såsom dine identifikations- og kontaktoplysninger, f.eks. fornavn, efternavn, e-mail og adresse, din stilling, økonomiske oplysninger samt andre almindelige personoplysninger, som fremgår af din ansøgning. Fonden DBK behandler ikke følsomme personoplysninger om dig eller dit CPR-nummer.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at kunne behandle din ansøgning til Fonden DBK, herunder for at gennemgå og vurdere din ansøgning, imødekomme eller afvise den samt, hvis relevant, håndtere udbetaling af støtte til dit projekt.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesser, herunder vurdering af, om din ansøgning er i overensstemmelse med Fonden DBK’s vedtægter, besvarelse af din henvendelse og/eller efterfølgende opbevaring af din ansøgning til brug for dokumentation, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Fonden DBK kan antage tredjepartsleverandører til at udføre konkrete opgaver på vegne af Fonden DBK. Disse leverandører må dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af Fonden DBK for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Hvis nødvendigt, kan Fonden DBK endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, såsom SKAT.

Fonden DBK opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål, herunder så længe vi behandler din ansøgning for at vurdere, hvorvidt dit projekt skal have bevilget midler. Hvis din ansøgning bliver imødekommet, opbevarer vi din ansøgning og dermed dine personoplysninger sammen med vores regnskabsmateriale for det pågældende år, en udbetaling finder sted. Personoplysningerne opbevares i overensstemmelse med bogføringslovens kapitel V i 5 år fra det år, hvori der er foretaget udbetaling af de midler, dit projekt har fået bevilget. Hvis din ansøgning ikke kan imødekommes, sletter vi din ansøgning og dine personoplysninger hurtigst muligt efter afvisningen af din ansøgning.

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, når Fonden DBK behandler personoplysninger om dig. Du har således ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du kan endvidere gøre indsigelse mod eller anmode om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Under særlige omstændigheder har du ret til dataportabilitet.

Fonden DBK behandler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger baseret på dit samtykke. Hvis Fonden DBK for fremtiden behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde et sådant samtykke.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte Fonden DBK på e-mail: gdpr@dbk.dk eller telefonnummer: +45 32 69 77 88. Hvis du ønsker at klage over Fonden DBK’s behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet (Borgergade 28, 5, 1300, København K, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk, hjemmeside: www.datatilsynet.dk). Det bemærkes, at du ikke har ret til at klage over Fonden DBK’s afgørelse omkring bevilling af fondsmidler.

Søg på dbk.dk: