Ansøg om fondsstøtte

Vi støtter projekter, som fremmer læselysten

Fonden DBK søger nyskabende projekter inden for litteratur og læsning

Uddelingerne er et initiativ, der skal øge læselysten i Danmark og dermed gavne den danske bog- og litteraturbranche.

Ønsket er, at endnu flere danskere – både børn og voksne – skal lære at værdsætte litteraturens gode egenskaber gennem nyskabende litteraturprojekter.
Fonden kan også yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. 

Uddelingerne giver DBK mulighed for at give tilbage til den kreative branche, der er DBK’s levebrød og har været det i mere end 125 år. 

Alle virksomheder, private og offentlige organisationer og privatpersoner kan søge om hel eller delvis finansiering af litterære projekter og spændende idéer. Fonden DBK har valgt at lade fantasien og kreativiteten råde hos danske forfattere, bloggere, festivaler, iværksættere og på anden måde formidlere og sætter derfor næsten ingen rammer for, hvilke innovative litteratur-, bog- og læseprojekter, der kan søges støtte til.

Ansøgningsfristen for 2022 er udløbet.
Næste års ansøgningsfrist vil blive annonceret i det nye år. 

Fonden DBK har uddelt fondsmidler for 2019, 2020 og 2021 og vil uddele for 2022 i november. 

I 2023 vil det igen være muligt at søge om midler fra Fonden DBK.

Fonden støtter ikke ansøgernes privatøkonomi, herunder studierejser og - ophold, indkøb af inventar samt finansiering af egentlige bogudgivelser. 

Ansøgningen skal indgives elektronisk på det ansøgningsskema, du finder her på siden.

Bemærk, at der er sat en grænse for, hvor mange karakterer, der kan anføres i ansøgningen. Fonden lægger vægt på, at ansøgningerne er præcise, gennemarbejdede og kortfattede. Der må gerne vedlægges bilag, men undlad at vedlægge store mængder bilagsmateriale, prøv i stedet at være præcis og kortfattet.

 

Efter ansøgningsfristens udløb vil der være en screeningproces, hvor et uddelingsudvalg under fondsbestyrelsen gennemgår alle ansøgninger. Hvis Fonden DBK finder dit projekt interessant, men har brug for flere oplysninger, vil du blive kontaktet. Der kan også blive tale om et interview for at afdække projektets formål og indhold mere præcist. På den baggrund træffer udvalget beslutning om, hvilke projekter, der går videre. Alle udvalgte projekter får besked, og øvrige ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgte. Information herom forventes udsendt i uge 37.

Formålet med fondsmidlerne er at yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. Samtidig giver fondsmidlerne DBK, mulighed for at give tilbage til den kreative branche.

Hvert år får vi rigtig mange gode ansøgninger der fortjener støtte, anerkendelse og eksponering.

Vi kan ikke honorere dem alle, men vi vil gerne prøve at skabe ekstra opmærksomhed omkring dem, der skiller sig særligt ud.

Derfor vil vi ikke alene sætte spotlys på de ansøgninger, der modtager støtte, men også på andre gode projekter. Der er så mange gode projekter ude omkring, som fortjener et skulderklap og ros for de opfindsomme ideer.

I år vil der derfor være en udvælgelsesproces, hvor vi sætter fokus på udvalgte projekter. På den måde får vi mulighed for at fortælle om flere af de spændende projekter vi møder i branchen.

Og de projekter, vi ikke selv kan støtte, kan vi måske hjælpe på vej, ved at få andres øjne op for dem og de ildsjæle der driver dem.

De udvalgte projekter kan se udvælgelsen som en anerkendelse af deres flid og gode ide og eksponeringen af deres projekt kan hjælpe deres fremtidige projekter og initiativer.

I det omfang din ansøgning indeholder personoplysninger, anses Fonden DBK for at være dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne.

Når du udfylder ansøgningsskemaerne, bedes du overveje, hvorvidt det er relevant at medtage personoplysninger i forbindelse med ansøgningen om støtte til dit projekt. Du bedes særligt være opmærksom på ikke at angive følgende oplysninger i skemaet: a) følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, b) CPR-numre og c) oplysninger om strafbare forhold.

Afvises din ansøgning, vil samtlige personoplysninger, som du har indsendt, hurtigst muligt blive slettet. Du kan læse mere om Fonden DBK’s behandling af dine personoplysninger her.

Design uden navn

Uddelingen sker på Bogforum

De udvalgte projekter præsenteres både hos DBK og i medierne i tiden op til Bogforum. Ligeledes bliver folkene bag disse projekter inviteret til uddelingen, som finder sted på Bogforum. Her afsløres det, hvilke af de udvalgte projekter, der modtager støtte fra DBK.