Normal drift. Kan forekomme øget behandlingstid på varemodtagelse. DBK + PostNord lukket 5/6

Ansøg om fondsstøtte

Vi støtter projekter, som fremmer læselysten

Fonden DBK søger nyskabende projekter inden for litteratur og læsning

Uddelingerne er et initiativ, der skal øge læselysten i Danmark og dermed gavne den danske bog- og litteraturbranche.

Ønsket er, at endnu flere danskere – både børn og voksne – skal lære at værdsætte litteraturens gode egenskaber gennem nyskabende litteraturprojekter.
Fonden kan også yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. 

Uddelingerne giver DBK mulighed for at give tilbage til den kreative branche, der er DBK’s levebrød og har været det i mere end 125 år. 

Alle virksomheder, private og offentlige organisationer og privatpersoner kan søge om hel eller delvis finansiering af litterære projekter og spændende idéer. Fonden DBK har valgt at lade fantasien og kreativiteten råde hos danske forfattere, bloggere, festivaler, iværksættere og på anden måde formidlere og sætter derfor næsten ingen rammer for, hvilke innovative litteratur-, bog- og læseprojekter, der kan søges støtte til.

Ansøgningsfrist

Bestyrelsen for DBK har besluttet, at der ikke uddeles fondsmidler i 2023. Der kan derfor ikke i 2023 søges om midler fra Fonden DBK

Fondens midler

Fonden DBK har uddelt fondsmidler for 2019, 2020, 2021 og 2022. 

 

Hvad ydes der ikke støtte til?

Fonden støtter ikke ansøgernes privatøkonomi, herunder studierejser og - ophold, indkøb af inventar samt finansiering af egentlige bogudgivelser. 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indgives elektronisk på et ansøgningsskema. 

Bemærk, at der er sat en grænse for, hvor mange karakterer, der kan anføres i ansøgningen. Fonden lægger vægt på, at ansøgningerne er præcise, gennemarbejdede og kortfattede. Der må gerne vedlægges bilag, men undlad at vedlægge store mængder bilagsmateriale, prøv i stedet at være præcis og kortfattet.

Efter ansøgningsfristens udløb vil der være en screeningproces, hvor et uddelingsudvalg under fondsbestyrelsen gennemgår alle ansøgninger. Hvis Fonden DBK finder dit projekt interessant, men har brug for flere oplysninger, vil du blive kontaktet. Der kan også blive tale om et interview for at afdække projektets formål og indhold mere præcist. På den baggrund træffer udvalget beslutning om, hvilke projekter, der går videre. Alle udvalgte projekter får besked, og øvrige ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgte. 

Hvem modtager støtte?

Formålet med fondsmidlerne er at yde støtte til formål, der skønnes at være til gavn for den danske bogbranche. Samtidig giver fondsmidlerne DBK, mulighed for at give tilbage til den kreative branche.

Hvert år får vi rigtig mange gode ansøgninger der fortjener støtte, anerkendelse og eksponering.

Vi kan ikke honorere dem alle, men vi vil gerne prøve at skabe ekstra opmærksomhed omkring dem, der skiller sig særligt ud.

Derfor vil vi ikke alene sætte spotlys på de ansøgninger, der modtager støtte, men også på andre gode projekter. Der er så mange gode projekter ude omkring, som fortjener et skulderklap og ros for de opfindsomme ideer.

I år vil der derfor være en udvælgelsesproces, hvor vi sætter fokus på udvalgte projekter. På den måde får vi mulighed for at fortælle om flere af de spændende projekter vi møder i branchen.

Og de projekter, vi ikke selv kan støtte, kan vi måske hjælpe på vej, ved at få andres øjne op for dem og de ildsjæle der driver dem.

De udvalgte projekter kan se udvælgelsen som en anerkendelse af deres flid og gode ide og eksponeringen af deres projekt kan hjælpe deres fremtidige projekter og initiativer.

Behandling af personoplysninger

I det omfang din ansøgning indeholder personoplysninger, anses Fonden DBK for at være dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne.

Når du udfylder ansøgningsskemaerne, bedes du overveje, hvorvidt det er relevant at medtage personoplysninger i forbindelse med ansøgningen om støtte til dit projekt. Du bedes særligt være opmærksom på ikke at angive følgende oplysninger i skemaet: a) følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, b) CPR-numre og c) oplysninger om strafbare forhold.

Afvises din ansøgning, vil samtlige personoplysninger, som du har indsendt, hurtigst muligt blive slettet. Du kan læse mere om Fonden DBK’s behandling af dine personoplysninger her.

Design uden navn

Uddelingen sker på Bogforum

De udvalgte projekter præsenteres både hos DBK og i medierne i tiden op til Bogforum. Ligeledes bliver folkene bag disse projekter inviteret til uddelingen, som finder sted på Bogforum. Her afsløres det, hvilke af de udvalgte projekter, der modtager støtte fra DBK.

Indtast brugernavn og adgangskode for at logge ind i Mit DBK

Brugernavn:
Adgangskode: