Vi binder bogbranchen sammen

Lager, distribution, digitale løsninger

Fonden DBK

Vi støtter projekter, som fremmer læselysten

I 1894 etablerede nogle fremsynede forlæggere Danske Boghandleres Kommisionsanstalt (DBK)

Og i 1921 omdannede forlæggerforeningen og boghandlerforeningen i fællesskab selskabet til en erhvervsdrivende fond, Fonden DBK.

DBK har alle dage været en værdiskabende samarbejdspartner for hele bogbranchen og bindeleddet mellem forlag og forhandler.

DBK sigter efter at udvikle og effektivisere samhandlen mellem forlagsvirksomheder og boghandlere samt varetage distribution, spedition, forlagsekspedition og tilsvarende virksomhed.

På den måde binder vi bogbranchen sammen.