Normal drift

Grafisk stærke bøger på Louiseskolen

På denne grå mandag, kan du få lov at læse og høre om det sidste projekt i denne omgang.

Louiseskolen er en kommunal specialskole med mere end 220 elever. De har ansøgt om midler til et projekt der skal belyse at læselyst og læseoplevelser er essentielle for unge uanset funktionsniveau.

De ønsker at tænke i nye former for relationel koordinering mellem organisationer, særligt skole og døgninstitutioner.

Med midler til projektet vil formålet være styrkelse af læselyst og litteraturoplevelser blandt udsatte børn og unge. At øge tilgængeligheden af fysiske bøger ved i højere grad at stille skolens materialesamling til rådighed for døgninstitutionerne. Og ikke mindst ved at stille viden om virkning og formål med litteraturlæsning til rådighed for døgninstitutioner.

De søger midler til indkøb af fysiske bøger med udgangspunkt at styrke området inden for kategorien ´grafisk stærke bøger´.

”En kasse bøger der gør en forskel. Kernen i vores projekt er distribution af bøger der rammer børn og unge på de døgninstitutioner vi samarbejder med. Mange af disse børn og unge har måske ikke mulighed for at få øje på de universer som bøger kan tilbyde dem.

Endvidere er en del af pædagogerne rådvilde overfor hvad de skal gribe fat i for at åbne disse universer.

En kasse bøger der gør en forskel hentyder også til min rolle til at udvælge bøger som kan fange børn og unge og give pædagoger et målrettet indblik i hvilke muligheder der findes.

Jeg er meget beæret over at DBK har fået øje på vort projekt. Det betyder jo at der er andre end os der synes at det er en fin vej at gå.” fortæller Mogens Lorenzen Lindved, Skolebibliotekar.

Følg med og deltag i Bogforum på fredag, hvor det afsløres hvilke projekter der modtager fondsstøtte i år.

Søg på dbk.dk: