Der er forventes én dags forsinkelse i leveringer pga. datakommunikation

VI ER FÆLLES OM RIGTIG MANGE TING I FORHOLD TIL BOGEN

Artikel fra Bogmarkedet 

Efter et halvt år som direktør for DBK, har Bogmarkedet snakket med Janus Erwolter om opstarten. systemudrulningerne og hvordan han ser DBK’s rolle i branchen

Janus Erwolter blev ansat som administrerende direktør for DBK d. 1. november 2023. Han har en solid baggrund fra Forsvaret, hvor han var i 17 år, og hvor han i de fleste år beskæftigede sig med ledelse. I 2008 stoppede han i Forsvaret som officer og trådte ind i distributionsverdenen. Han har inden sit job i DBK været hos PostNord, Bladkompagniet og DAO.

Den røde tråd i Janus’ lederskab kommer fra Forsvaret og er formet af de kommercielle anskuelser i de forskellige distributionsvirksomheder, han har været i.

– Min tilgang er ’bedst og billigt’, indleder Janus og fortsætter:
– At levere så høj en kvalitet som muligt indenfor de rammer, som kunden er villig til at betale. Dertil at få det til at matche med interne arbejdsgange, så det gavner alle parter. Det kan lyde simpelt, men det er det ikke, når man er i det.

Velkommen til familien

Folk i bogbranchen snakker tit om, hvordan der hersker en form for familiær stemning i branchen. Det kan Janus nikke genkendende til, når han tænker tilbage på de første dage i det nye job.

– Det er et tæt marked, hvor folk kender hinanden. Jeg blev kastet direkte ind i Bogforum, som må siges at være en flyvende start. Det er jo et kæmpe peak for DBK at skulle levere til Bogforum, men det er også et sted, hvor man møder mange kunder på forlagssiden, og hører hvad folk tænker om DBK.  Det var et par intense, men spændende dage, hvor man skulle møde ”familien”, siger Janus, der efter Bogforum var rundt og besøge DBK’s mange kunder. Her fik han et godt indtryk af, hvad markedet synes om den virksomhed, som han netop var blevet ansat til at lede.

Var du overrasket over, at så mange havde en holdning til DBK?

– Jeg vil ikke sige, at jeg var overrasket over, at alle har en holdning til DBK. Alle har en form for had/kærlighedsforhold til DBK, men helt overordnet ønsker de fleste kunder sig ”blot” en stabil og god oplevelse med DBK i deres dagligdag, siger Janus og tilføjer:
– Derfor var det meget positivt, at alle delte erfaringer og bød konstruktivt ind med, hvordan DBK kan gøre en forskel i deres hverdag og dermed tjene det formål, som DBK har i forhold til fondsbeskrivelsen.

Overordnet er Janus blevet taget godt i mod i branchen og møderne har afdækket, hvorfor man har valgt en profil som Janus’.

Hvad er det vigtigste i din jobbeskrivelse?

– Helt nøgternt kan man sige, at det er at komme tilbage til kernen, hvilket godt kan lyde som en floskel. Men kernen er at understøtte det danske bogmarked, så godt som overhovedet muligt uden profit for øje. Det er den opgave som jeg har fået, forklarer Janus.

Hos DBK opererer man med en term, der kaldes for ’servicelevel’. Termen beskriver niveauet fra, at DBK modtager en ordre til, at den ligger rettidigt klar på rampen til afsendelse.

– Man skal gerne som minimum ligge oppe i 90’erne på sin servicelevel for at servicere markedet. Det gjorde vi ikke, da jeg startede. Vi lå et godt stykke fra det niveau, indrømmer Janus og fortsætter:
– Det stod klart efter den første tid, at hvis vi igen skulle have tillid fra markedet, krævede det, at vi gjorde noget ved stabiliteten, kvaliteten og hurtigheden.

Og der er i den grad blevet rettet op på niveauet hos DBK. Niveauet er gået væsentligt op siden november, og i februar lå man med en servicelevel på 95%.

– Vi er gået fra noget, der åbenlyst var utilfredsstillende til, at næsten alle vores ordre overholder vores deadlines, opsummerer Janus og tilføjer:
– Det er vi naturligvis meget tilfredse med.

Enheden DBK

Fra den første dag Janus satte sig i direktørstolen, har han mærket en energi og gejst fra personalet. Men det er klart, at de bedre resultater har givet et boost til stemningen hos DBK.

– Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når jeg går en tur rundt i produktionen og på kontorerne, så er det medarbejdere, der har smil på læben, fordi vi er foran i stedet for, at vi er bagud.

– Succes avler succes, og når man får den anerkendelse, så løfter det stemningen, forklarer Janus, der har som et personligt fokusområde at lytte til og involvere medarbejderne.

En anden ting, som Janus har fokuseret på, er at bruge lageret i Haslev mere aktivt.

– Alle kan jo gå ind og se, at lageret i Haslev står til salg, men så længe det er en del af DBK, så skal vi udnytte, at der er ting, der er nemmere at gøre i Haslev ind i Køge. Vi skal udnytte vores kapacitet klogere, og derfor bruger vi Haslev mere aktivt i forhold til at optimere vores produktion, forklarer Janus, der bestemt ikke mener, at et salg af lageret i Haslev er lige på trapperne.

Opgradering af systemerne

D. 3. maj udrulles et nyt ERP-system hos DBK. Det nye system betyder, at der kommer flere automatikker i det daglige flow i både produktionen og i driften.

Varemodtagelsen og ordrehåndtering bliver skarpere, og den data, der leveres til forlag, som f.eks. fakturering, kommer til at flyde bedre og mere gennemskueligt. Dertil giver det nye system DBK bedre betingelser for at udvikle sig, da det nye system er væsentlig mere langtidssikret.

– Vores systemgrundlag bliver betragteligt optimeret i forhold til i dag, hvor det har nogle år på bagen. Med det nye system bliver processerne opgraderet, hvilket kommer hele markedet til gavn.

– Med det nye ERP-system kan vi tage fat i noget af den udvikling, der står foran os, og som vi ikke har kunnet på grund af det gamle system, fortæller Janus.

Et andet system, som er tilknyttet DBK, er Bogportalen, der er en central del af bogbranchens dagligdag. Inden længe vil denne ligeledes få et løft.

– Der kommer forventeligt en opdateret Bogportal til oktober. Vi har sat et tocifret millionbeløb af til dette, og der skal fortsat udvikles på den, så vi kan imødekomme ønskerne fra vores kunder. Udviklingen er afhængig af ERP-systemet, da det gamle system selvsagt er sværere at integrere med nye systemer og omvendt, siger Janus.

Faktisk er opdateringen af Bogportalen mere eller mindre færdigudviklet, og frem til oktober skal den gennemtestes. Når opdateringen lander, vil den minde om det kunderne allerede kender, men til gengæld bliver den hurtigere og kan opsummere mere data.

Når Bogportalens på et tidspunkt skal videreudvikles yderligere, vil DBK kigge på, hvad der giver mening på tværs af branchen og ikke kunne specifikke aktører.

– Bogportalen en portal og dermed en service, der er afgørende for hele branchen. Derfor har den selvstændig prioritet i DBK, hvilket vil sige, at den skal udvikles til gavn for alle brugere, understreger Janus.

Netop denne italesatte separering har gennem årenes løb medfødt en mistænksomhed mellem, hvor vandtætte skodderne er mellem DBK’s logistikforretning og Bogportalen.

– Jeg forstår sådan set godt, hvorfor der er denne mistanke i forhold til DBK og Bogportalen. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at noget bliver dikteret for én, da det jo er os, der langt hen ad vejen afgør, hvordan Bogportalen skal se ud – hvilket vi selvfølgelig gør med input fra vores kunder, siger Janus, og tilføjer:
– Alle må gerne udvikle en ny Bogportal, men jeg er ikke sikker på, at det vil gavne markedet, for så skal boghandlerne orientere sig flere steder.

Når der skal tages beslutninger vedrørende Bogportalen, bliver der så kigget på, hvad der er bedst for DBK?

– Som udgangspunkt nej. Selve vores mission er stadig bogmarkedet som en helhed. Men jeg vil heller ikke lægge skjul på, at de beslutninger vi tager, ikke kommer DBK til ulempe. Andet giver ikke nogen mening, når vi har ansvaret for Bogportalen og bruger penge på den, svarer Janus og henviser til, at prisen er ens for alle uanset logistikpartner.

Hvor meget fylder Bogportalen økonomisk for DBK?

– Vi har ikke nogen særlig stor indtjening på Bogportalen. Vi forsøger at balancere økonomien omkring den, så det der tjenes, kan bruges på at udvikle den, fortæller Janus.

Ansvar

Man kommer ikke udenom, at DBK har en unik rolle i bogbranchen, og med den rolle er ansvar noget, der er implicit, mener Janus.

– Vi er en stor spiller på det her relativt begrænset marked, og dertil følger en stor portion ansvar og en grad af objektivitet i forhold til, hvordan vi bidrager bedst til markedet. Det er en svær øvelse, og der er forskel på aktører i branchen, hvilket gør, at det er nødvendigt med standarder, der er gennemskuelige og transparente, forklarer Janus.

Han erkender dog, at man har haltet på sin kommunikation omkring netop transparensen, hvilket kan skyldes det knap så positive performanceniveau, man havde i 2023.

Derfor ligger der en vigtig opgave for DBK omkring kommunikationen, og målet og hensigten er, at den skal være proaktiv overfor både forlag og boghandlerne.

– Jeg synes det er vigtigt at genetablere tilliden fra markedet så vidt muligt. Tillid skal tjenes og opnås gennem vores service og gennemskuelighed. Vi skal i højere grad tænke kunden ind i vores processor og kommunikation, fortæller Janus.

Når debatten går højest om DBK bliver ’monopolpositionen’ tit bragt op. Ordet stødte Janus på i sin opstart hos DBK.

– Da jeg startede herude, blev jeg mødt med, at DBK har monopol. Det mener jeg overhovedet ikke vi har.  Hverken på Bogportalen eller andet. Der er mange, der har højlager, autostore og kan det, vi kan. Det her er bare specialiseret til bøger. I bund og grund kunne vi lige så godt have shampoo eller noget andet, som passer ind i de kasser, der kører på båndet. Det kan også godt være, at vi skal det på et tidspunkt, men det må tiden vise. Lige nu skal vi være gode til det, som vi er sat i verden for; at få leveret bøger med en tilfredsstillende kvalitet og hastighed, og holde priserne så langt nede som muligt og være økonomisk ansvarlige, siger Janus og opsummerer:
– Vi har en dominerede position ja, men det er ikke det samme som at have monopol.

Fremtiden

Om det bliver shampoo eller noget helt tredje, der bliver en del af DBK’s fremtidige forretningsmodel er alt for tidligt at komme ind på.

– Der har været mange planer før min tid om, hvor DBK er på vej hen, men mit hovedfokus er at få DBK tilbage på sporet. Jeg vil rigtig gerne kunne blive ved med at fastholde vores nuværende servicelevel. Kommer vi over 90% i år, er det noget af en bedrift i forhold til, hvor vi kom fra, pointerer Janus, der også tror på, at bogens fremtid er positiv.

– Jeg tror, der er bøger mange år ud i fremtiden, og lige nu er der i markedet en fokus på læsning. Den fokus kan man håbe giver bedre vilkår for bøgerne, mener Janus.

Og netop læselysten og fastholdelsen af bogen som et væsentligt medie i Danmark, er i den grad noget, der optager DBK som virksomhed.

– Jeg synes jo det er en ære at være direktør for DBK, der har den rolle, som den nu har. Den ære og det ansvar oplever jeg også hos medarbejderne. Der er en ekstremt ærekær omkring bogen i huset.

– Det er jo DBK’s fornemmeste opgave et sikre et så effektivitet system som muligt, så branchen kan holde lysten hos læseren intakt til stadig at købe bøger. Det er væsentligt for os. Vi skal understøtte branchen, og jeg har ikke en interesse i, at det går dårligt for hverken mine konkurrenter eller andre i branchen. Vi er fælles om rigtig mange ting i forhold til bogen, og det skal DBK understøtte, afslutter Janus.

Læs artiklen på Bogmarkedet.dk 

Søg på dbk.dk: