Der er forventes én dags forsinkelse i leveringer pga. datakommunikation

DBK forbereder sig på et magert år

Selvom vinteren kan føles lang, skriver kalenderen allerede februar og vi er godt i gang med 2023. Hos DBK håber vi naturligvis på at det bliver et godt år, men lige nu ser udsigterne for branchen ikke for gode ud. Mange har måtte tilpasse deres omkostninger og forberede sig på et mere magert år.

DBK er ingen undtagelse. Vi har måtte gennemgå omkostningerne og finde måder at nedbringe vores omkostninger. At nedbringe omkostninger lyder så neutralt, men den barske sandhed bagved er, at der er mennesker som er blevet afskediget og services som bliver forringet.

Nedenfor vil jeg kort beskrive nogle af de tiltag, vi har gennemført i DBK, og hvordan det påvirker vores samarbejde.

I den sidste del af 2022 har vi i DBK gennemført personalereduktioner gennem enkelte afskedigelser og naturlig afgang. Det var ikke tilstrækkeligt hvorfor vi primo januar måtte afskedige endnu 15 personer.

Konkret betyder ændringerne i personalestyrken bl.a., at produktionsfaciliteterne i Haslev bliver omdannet til et retur- og stødpudelager, idet næsten al produktion flyttes til Køge. Overflytningen af titler fra Haslev til Køge er startet og vil fortsætte frem til sommeren 2023. Målet er, at der skal være det relevante antal eksemplarer til rådighed i Køge og der bliver suppleret fra Haslev, før titlerne er udsolgte i Køge. Det vil alt andet lige betyde at man som boghandler vil opleve færre delleveringer. Den mindre bemanding i Haslev betyder desværre også, at ekspeditionstiden på returbehandling er sat op fra 5 til 10 dage.

Et andet væsentligt spareinitiativ er en omlægning af distributionen til boghandlere på det lukkede net. DBK vil pr. 1. maj skifte såvel distributør som tidspunkt for levering til boghandleren.

Pr. 1. maj vil vi overgå til at distribuere til boghandlere på det lukkede net om dagen i stedet for om natten. Det vil blive således, for alle boghandlere som opfylder betingelserne for at få leveringer via det lukkede net, at bestillinger afgivet inden kl. 14.00 vil være fremme næste dag i butikkens åbningstid. Det vil være Post Nord som bringer pakkerne fra DBK, og pakkerne vil på hverdage blive leveret sammen med andre pakker, som Post Nord leverer til butikken.

Der vil være mulighed for levering 6 dage om ugen mod de nuværende 5 dage om ugen. Dette ligeledes for boghandlere som opfylder betingelserne for at få leveringer via det lukkede net. Returen tages som udgangspunkt med retur, men det kan forekomme, at den hentes separat, men som altid indenfor 24 timer efter, at boghandleren har bestilt returen.

Mulighederne for Track & Trace vil blive øget, så boghandleren kan følge såvel sine leveringer som sin retur.
Jeg er klar over, at denne løsning kan opleves som positivt af nogle og negativt af andre, men det har været den vej, DBK skulle gå for at nedbringe omkostningerne, så jeg håber, at I alle vil tage godt imod den nye distributionsløsning.

Som ekstra note bedes alle respektere at al kommunikation til DSVs vognmænd, angående skift af distributør, skal komme fra DSV selv. Denne foranstaltning er hovedsageligt for at sikre at de næste månedernes leveringsperformance ikke forringes. Vi takker for forståelsen.

Når tiden nærmer sig den 1. maj, vil vi sende yderligere information ud omkring de mange praktiske forhold som skal ændres og nytænkes.

Fortsat god bogsalgsdag

Med Venlig Hilsen
Gert Frost

Søg på dbk.dk: