Der er forventes én dags forsinkelse i leveringer pga. datakommunikation

DBK vender stort minus til lille plus

Artikel fra Bogmarkedet 

Øget produktivitet, stabil omsætning og nedbringelse af faste omkostninger er med til at sikre DBK overskud i 2023

DBK har vendt et underskud i 2022 på 9,5 mio. kr. til et overskud i 2023 på 218.000 kr. Det sker på trods af, at omsætningen kun er steget minimalt fra 124,2 mio. kr. i 2022 til 124,9 mio. kr. i 2023.

Ifølge DBK’s direktør, Janus Mark Erwolter, er der flere ting, der er lykkedes for DBK i 2023.

I årsrapportens ledelsesberetning berettes det, at aktiviteten er dalende, og stabiliteten i omsætningen kommer som følge af prisstigninger i 2023. Ligeledes forventer man på kort og mellemlang sigt et fald i efterspørgslen på logistikydelser, på grund af den digitale udvikling på markedet.

– Der forventes på nuværende tidspunkt ikke yderligere prisreguleringer – hverken op eller ned – i 2024 end dem, der er meldt ud med virkning pr. 1. august. Generelt er der fortsat et behov for at forbedre lønsomheden i DBK, så DBK fortsat er i stand at investere i virksomheden til gavn for markedet, skriver Erwolter.

Hovedparten af investeringerne i 2024 vil fortsat være IT-relateret, men fra og med 2024 vil der komme en forøgelse med hensyn til at opdatere DBK’s produktionsanlæg.

I 2023 blev der ikke afsat midler til fondsuddeling, og i 2024 er denne del også sløjfet grundet et ‘haltende indtjeningsniveau’. I 2025 bør der igen være midler til uddeling.

– Det er DBK’s forventning og håb, at der igen i 2025 vil blive uddelt midler. Det forudsætter dog, at ‘planen’ for 2024 holder, melder Erwolther.

Læs artiklen på Bogmarkedet.dk 

Søg på dbk.dk: