Der er forventes én dags forsinkelse i leveringer pga. datakommunikation

ASN Varemodtagelse

Det nye ERP system kræver, at alle vareleverancer til DBK adviseres via en ASN (Advanced Shipping Notice).

Eksempler på situationer der kræver en ASN, kan være når et trykkeri sender en ny titel, eller yderligere eksemplarer af en eksisterende titel til DBK.

Advisering af vareleverancer kan foregå på følgende måder:

 • Manuelt: På Mit DBK bliver der mulighed for at fremsøge en af jeres titler, og derefter registrere hvor mange og hvornår den ca. modtages hos DBK. Herefter printes en følgeseddel der vedligges forsendelsen. Se video og vejledning her. 
 • ASN integration: Hvis I sender store mængder af varer til DBK, er det muligt at få opsat en ASN integration. Med integrationen kan I sende informationer omkring titler, antal og ca. modtagelsesdato hos DBK automatisk. Følgesedler skal stadig printes og vedligges forsendelsen. En ASN integration koster 2.500 kr at få oprettet.  

ASN integration

 

Frekvens: Efter behov, før levering af varer til DBK.

Kanal: Uploades på samme FTP hos DBK hvor der placeres ordrefiler.  

Formater:  XML

Navngivning: ASN [selvvalgt løbenummer].xml . Eksempelvis “ASN 10001.xml”.

Unik: En ASN kan kun fremsendes én gang. Hvis der skulle være opstået en fejl, skal DBKs kundeservice
kontaktes.

 

Feltdefinition:

I ASN-filen skal der defineres en række felter på header og linjer.

Der kan fremsendes flere linjer på én ASN.
Se nærmere specifikation i kapitlet XSD.

Header:

Feltnavn Type Obligatorisk Default værdi / bemærkninger
ContactName
String
Nej
Et navn på jeres kontaktperson, som ejer den pågældende ASN
ContactEmail
String
Nej
En e-mail på jeres kontaktperson
DeliverDate
Dato
Ja
Jeres forventede leveringsdato til DBKs lager. Angives i format: yyyy-mm-dd
CustomerNumber
Int
Ja
Jeres kundenummer hos DBK. Dette vil være på dette kundenummer varen bliver modtaget på når den modtages hos DBK.
Reference
String
Ja
Angiver jeres Track & Trace kode på forsendelsen (alternativt et ”unikt fortløbende nummer”, som Internetbutikken selv tildeler adviseringen*). Hvis de enkelte linjer har særskilte Track & Trace skal disse sendes som særskilte ASN-filer.

*OBS. For at denne adviseringsform kan godkendes af DBK, skal det ”unikke fortløbende nummer” fremgå
af følgesedlen, som ligger i pakken! Det ”unikke fortløbende nummer” skal starte med internetbutikkens
initialer. Eks. Sax00000001, Guc00000001 eller Plu00000001

Linjer:

Feltnavn Type Obligatorisk Default værdi / bemærkninger
ProductName
String
Nej
En titel på bogen som er fremsendt. Kan bruges til krydstjek hvis der skulle være fejl på ISBN
ISBN
Long
Ja
ISBN for den fremsendte titel.
Quantity
Int
Ja
Antallet af den givne titel, som er fremsendt.

Variationer af dataindhold i ASN:

En ASN skal som minimum indeholde de data, der er beskrevet som ”obligatoriske” i ovenstående feltdefinition. Dog kan det forekomme, at feltet ”Reference” ikke kan udfyldes med en ”Track & Trace kode”. I sådanne tilfælde har kunden mulighed for at angive et andet unikt nummer end Track & Trace koden.

Ordrer til EXT-forlag afgivet i Bogportalen
På denne ordretype angives Bogportalens ordrenummer i ASN-feltet ”Reference”. Ordrenummeret forefindes på ordren til forlaget samt på ordrebekræftelse fra Bogportalen.

OBS. Det er et krav, at forsendelsen fra EXT-forlag til DBK indeholder en følgeseddel med oplysninger om Modtager, Titel, Antal og ISBN, samt at Bogportalens ordrenummer tydeligt fremgår af den vedlagte følgeseddel.

Ordrer til forlag/ekspeditioner udenfor Bogportalen
Hvis det ikke er muligt at angive forsendelsens Track & Trace nummer, kan der angives et unikt nummer i ASN-feltet ”Reference”. Det kan f.eks. være leverandørens fakturanummer/ordrenummer.

OBS. Det er et krav, at forsendelsen til DBK fra forlag/ekspeditioner udenfor Bogportalen indeholder en følgeseddel med oplysninger om Modtager, Titel, Antal og ISBN, samt at ASN’ens ”Reference-værdi” tydeligt fremgår af den vedlagte følgeseddel.

Eksempel på XML (hoved + linjer):

				
					<Delivery xmlns="http://schemas.dbk.dk/ASN/internet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<ContactName>Carl Hansen</ContactName>
<ContactEmail>carlhansen@mail.dk</ContactEmail>
<DeliveryDate>2023-10-01</DeliveryDate>
<CustomerNumber>8001234</CustomerNumber>
<Reference>DK089332214156</Reference>
<Lines>
  <Line>
    <Productname>Overblik</Productname>
    <ISBN>9788702032482</ISBN>
    <Quantity>10</Quantity>
  </Line>
  <Line>
    <Productname>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</Productname>
    <ISBN>9781408855676</ISBN>
    <Quantity>1000</Quantity>
  </Line>
</Lines>
</Delivery>

				
			

XSD:

				
					<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.dbk.dk/ASN/internet"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Delivery">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ContactName" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value = "100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ContactEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value = "100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element type="xs:date" name="DeliveryDate"/>
        <xs:element type="xs:int" name="CustomerNumber"/>
        <xs:element name="Reference">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value = "20"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Lines">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Line" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Productname" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value = "200"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element type="xs:long" name="ISBN"/>
                    <xs:element type="xs:int" name="Quantity"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

				
			

Relaterede artikler

ASN Retur

Det nye ERP system kræver, at alt retur til DBK adviseres.  Retur fra Boghandlere der sendes retur via returoprettelse på Bogportalen, betragtes allerede som en

Læs mere »

Inputdata

Kunder der har dataintegrationer med DBK kan sende data til DBK via inputdata. I forbindelse med overgangen til det nye EPR system, understøtter DBK alle

Læs mere »

Har du spørgsmål til denne side?

"*" indikerer påkrævede felter

Søg på dbk.dk: