Normal drift | Bemærk test af ERP system 23/2 – 25/2

ASN

Det nye ERP system kræver, at alle vareleverancer til DBK adviseres via en ASN (Advanced Shipping Notice).

I praksis skal alle vareleverancer inklusive retur, der ikke kommer fra en boghandler (boghandlere adviserer selv DBK gennem Bogportalen) adviseres i form af en ASN.

Eksempler på situationer der kræver en ASN:

 • Når et trykkeri sender en ny titel, eller yderligere eksemplarer af en eksisterende titel.
 • Når I sender bøger retur til DBK
 • Øvrige former for forsendelser af bøger til DBK

 

Advisering af ASN kan foregå på følgende måder:

 • Manuelt: I den nye serviceportal bliver der mulighed for at fremsøge en af jeres titler, og derefter registrere hvor mange og hvornår den ca. modtages hos DBK. Herefter printes en følgeseddel der vedligges forsendelsen.
 • ASN integration: Hvis I sender store mængder af varer/retur til DBK, er det muligt at få opsat en ASN integration. Med integrationen kan I sende informationer omkring titler, antal og ca. modtagelsesdato hos DBK automatisk. Følgesedler skal stadig printes og vedligges forsendelsen. En ASN integration koster 2.500 kr at få oprettet.  

ASN integration

 

Frekvens: Efter behov, før levering af varer til DBK.

Kanal: Uploades på samme FTP hos DBK hvor der placeres ordrefiler.  

Formater:  XML

Navngivning: ASN [selvvalgt løbenummer].xml . Eksempelvis “ASN 10001.xml”.

Unik: En ASN kan kun fremsendes én gang. Hvis der skulle være opstået en fejl, skal DBKs kundeservice
kontaktes.

 

Feltdefinition:

I ASN-filen skal der defineres en række felter på header og linjer.

Der kan fremsendes flere linjer på én ASN.
Se nærmere specifikation i kapitlet XSD.

Header:

Feltnavn Type Obligatorisk Default værdi / bemærkninger
ContactName
String
Nej
Et navn på jeres kontaktperson, som ejer den pågældende ASN
ContactEmail
String
Nej
En e-mail på jeres kontaktperson
DeliverDate
Dato
Ja
Jeres forventede leveringsdato til DBKs lager. Angives i format: yyyy-mm-dd
CustomerNumber
Int
Ja
Jeres kundenummer hos DBK. Dette vil være på dette kundenummer varen bliver modtaget på når den modtages hos DBK.
Reference
String
Ja
Angiver jeres Track & Trace kode på forsendelsen (alternativt et ”unikt fortløbende nummer”, som Internetbutikken selv tildeler adviseringen*). Hvis de enkelte linjer har særskilte Track & Trace skal disse sendes som særskilte ASN-filer.

*OBS. For at denne adviseringsform kan godkendes af DBK, skal det ”unikke fortløbende nummer” fremgå
af følgesedlen, som ligger i pakken! Det ”unikke fortløbende nummer” skal starte med internetbutikkens
initialer. Eks. Sax00000001, Guc00000001 eller Plu00000001

Linjer:

Feltnavn Type Obligatorisk Default værdi / bemærkninger
ProductName
String
Nej
En titel på bogen som er fremsendt. Kan bruges til krydstjek hvis der skulle være fejl på ISBN
ISBN
Long
Ja
ISBN for den fremsendte titel.
Quantity
Int
Ja
Antallet af den givne titel, som er fremsendt.

Eksempel på XML (hoved + linjer):

				
					<Delivery xmlns="http://schemas.dbk.dk/ASN/internet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<ContactName>Carl Hansen</ContactName>
<ContactEmail>carlhansen@mail.dk</ContactEmail>
<DeliveryDate>2023-10-01</DeliveryDate>
<CustomerNumber>8001234</CustomerNumber>
<Reference>DK089332214156</Reference>
<Lines>
  <Line>
    <Productname>Overblik</Productname>
    <ISBN>9788702032482</ISBN>
    <Quantity>10</Quantity>
  </Line>
  <Line>
    <Productname>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</Productname>
    <ISBN>9781408855676</ISBN>
    <Quantity>1000</Quantity>
  </Line>
</Lines>
</Delivery>

				
			

XSD:

				
					<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.dbk.dk/ASN/internet"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Delivery">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ContactName" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value = "100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ContactEmail" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value = "100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element type="xs:date" name="DeliveryDate"/>
        <xs:element type="xs:int" name="CustomerNumber"/>
        <xs:element name="Reference">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value = "20"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Lines">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Line" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Productname" minOccurs="0" maxOccurs="1">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:maxLength value = "200"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element type="xs:long" name="ISBN"/>
                    <xs:element type="xs:int" name="Quantity"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

				
			

Relaterede artikler

Inputdata

Kunder der har dataintegrationer med DBK kan sende data til DBK via inputdata. I forbindelse med overgangen til det nye EPR system, understøtter DBK alle

Læs mere »

Har du spørgsmål til denne side?

Søg på dbk.dk: