Der er forventes én dags forsinkelse i leveringer pga. datakommunikation

DBKs nye digitale landskab – Marts 2023

Go-live dato for nyt IT-system flyttes fra 17. marts til 1. maj

Vi har hele tiden vidst hvor omstændigt det er at skifte hele sit IT-landskab ud, men jo tættere vi kommer på deadline, desto mere komplekst bliver det alligevel. Kompleksiteten betyder også at der er flere elementer som vi gerne vil teste, for at gøre overgangen så smidig som muligt.

Samtidig har flere at vores kunder udtrykt ønske om at rykke vores go-live dato, da de teknisk har brug for længere tid til at omstille sig. For at imødekomme vores kunder, og da vi også godt kunne bruge lidt ekstra tid, har vi valgt at ændre vores go-live dato til den 1/5- 2023.

Vi håber, at den ekstra tid vil give, de af vores kunder som har en IT integration med os, bedre mulighed for at få lavet de nødvendige justeringer i deres systemer. Den ekstra tid vil vi i DBK benytte til at indbygge flere test for at gøre overgangen til de nye systemer mere sikker og kontrolleret.  

Den nye tidsplan ser derfor således ud:

Weekenden den 17/3-19/3 laver vi funktionstest med fiktive kunder.

Weekenden den 31/3-2/4 laver vi funktionstest med udvalgte kunder, som vil blive informeret separat.
I denne test lukker vi ned for produktionen i en kort tidsperiode, hvor vi flytter produktionen fra det gamle system til det nye system, for til sidst at gå tilbage til det gamle system igen, så vi er parat til at producere mandag morgen.
I vil, kort efter testen, få en opdatering på hvordan funktionstesten forløb.

Weekenden den 14/4-16/4 afholder vi generalprøve, hvor vi ligeledes laver funktionstest med udvalgte kunder i vores nye D365 system, for at se hvordan de ændringer, som er implementeret fra første test, fungerer i den fysiske produktion.

Weekenden den 28/4- 30/4 udfaser vi det gamle IT-system og starter mandag den 1. maj på det nye system. I vil forud for dette modtage en detaljeret overgangsplan der fortæller hvad I skal forholde jer til inden skiftet.

Forud for test nummer to og tre, vil vi orientere om hvad testen har af betydning for bestilling og levering. Testene vil have minimal indflydelse på ekspedering af ordrer.

Vi håber den nye tidsplan giver jer et overblik over processen. Som I kan læse, er det ikke det sidste I hører fra os i den kommende tid.

I ønskes en dejlig dag
Med Venlig Hilsen
Gert Frost

Søg på dbk.dk: